Koranvers i julesangene

0
4825

Mening fra: Erlend Follegg

 

Koranvers i julesangene på Stigeråsen skole i Skien

I dag leser jeg i Telemarksavisen (TA) at rektor Kim Aas fronter at skolen inn i mellom julesangene skal dele koranvers. Bakgrunnen for dette skal være at “Jesus er en sentral peron både i Koranen og i Bibelen“.

I tillegg sier rektor Kim Aas ved Stigeråsen skole at:

“Skolen tilstreber en praksis der det er rom for at alle blir med, uavhengig av religion. Og at de vil ha arrangementer som inkluderer elevene, ikke ekskluderer

All honnør for modigheten til å stå frem samt til de politisk korrekte intensjonene om inkludering. Innholdet kan det imidlertid stilles store spørsmålstegn med.

For det første kan det stilles spørsmål ved om det er riktig at vi skal tilpasse oss en annen kultur og religion som står (ekstremt) langt fra våre verdier kun for å tekkes elever fra disse kulturene? Stikkord er her manglende respekt for menneskeverd, totalt fravær av religionsfrihet med blant annet dødsstraff for frafall fra islam (se også artikkel i Aftenposten https://www.aftenposten.no/…/Derfor-er-det-vanskelig…), manglende og i mange tilfeller fullstendig fravær av rettigheter for kvinner og minoriteter mv.  Jeg tror i dette henseende ikke en rektor i mange muslimske land hadde hatt lang tid (les minutter igjen å leve) dersom han hadde begynt å innta sitater fra Bibelen i publikasjoner på skolene i muslimske høytider som Ramadan mv. Bør ikke disse som har valgt å flytte til Norge også finne seg i at her i Norge følger vi våre tradisjoner og så får de heller velge om de vil være med på dette? Hvor langt skal dette egentlig gå? Mitt inntrykk er også at de fleste muslimer faktisk respekterer vår kultur og ikke har noe i mot å delta på julegudstjenester og arrangementer knyttet til jul uten at vi må gå på kompromiss med våre kultur, tradisjoner og verdier. Dette blir absolutt for dumt, naivt og bærer preg av fullstendig mangel på egen ryggrad for å kunne stå opp for våre egne verdier, tradisjoner og kultur.

For det annet kan det stilles spørsmål ved om de fleste muslimske elever faktisk støtter denne misforståtte “inkluderingen” da det i mange tilfller kan hevdes at dette istedet bidrar til lite annet enn en økende grad av polarisering. Slik sett bidrar denne grenseløse naiviteten fra skolens ledelse kun til å gjøre de muslimske elevene en gigantisk stor bjørnetjeneste som de muslimske elevene selv i de fleste tilfelle ikke har anmodet om og som de i de fleste tilfeller vil være i mot dersom de faktisk hadde blitt forespurt.

 

Forrige artikkelDonald Trump ønsker å kutte skatten for middelklassen
Neste artikkelNrk Facebook Debatt