Oslo protest mot nye bompriser

0
2344

Flere hundre Oslo borgere møtte opp i protest mot Miljøpartiet de grønnes innføring av høyere bomavgifter i Oslo.

Bomavgiftene i Oslo ble økt den 1. oktober og dagens demonstrasjon hadde over 6000 påmeldte. Facebooksiden nei til mer bompenger, har i skrivende stund over 37000 følgere.

Flere delte sin misnøye ved å rope “nei til bompenger” og “nå er det nok”. Demonstrantene i følge deres Facebookside sier at nye bomsatsene og nye bomringer som skal innføres er villendende. Rasmus Hansson som møtte opp for MDG sier at de mer mer opptatt av over 180.000 mennesker som skal få en renere by. På spørsmål om folket kan påvirke miljøpolitikken, svarer Hansson med at bomprisene er allerede vedtatt og at dette kommer til å føre til mindre kø og en renere Oslo.

Oslo borgere i mot bomprisøkningen innført 1. oktober Foto: Nyhetsjenesten

Hvordan fungerer byrådet i Oslo?

Byråd for Oslo

Oslos byråd er den utøvende myndigheten i Oslo kommune etter prinsippet om parlamentarisk styringsform. Lederen for byrådet kalles byrådsleder, og de andre byrådsmedlemmene kalles byråder. Byrådet kan bestå av inntil åtte medlemmer. Man trenger ikke være medlem i bystyret for å bli byråd.

Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av bystyrets vedtak. Når vedtakene er gjort i bystyret, er det byrådets oppgave å påse at de blir utført. Byrådet har også myndighet til selv å bestemme i en rekke saker.

Miljøpartiet de grønne

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et grønt norsk politisk parti som mener skillet mellom «grønt og grått» er viktigere enn skillet mellom «rødt og blått». Partiet ble stiftet den 29. oktober 1988 etter forbilde av Die Grünen i Tyskland og er tilsluttet Det europeiske grønne partiet og Global Greens. MDG er representert med ett mandat på Stortinget i perioden 2017–2021 og er representert i flere kommunestyrer og fylkesting. Partiet definerer seg som blokkuavhengig.

 

Byråd for Oslo, Fra venstre Robert Steen (Ap), Tone Tellevik Dahl (Ap), Geir Lippestad (Ap), Raymond Johansen (Ap), Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Hanna E. Marcussen (MDG), Rina Mariann Hansen (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven

 

Forrige artikkelMobbing – noe må gjøres!
Neste artikkelNei til mer bompenger